Lån av vapen under covid

Uppdaterad 2021-08-26

Styrelsen har beslutat att öppna upp begränsad möjlighet för den som inte själv har pistol att träna under hösten för att kunna bli medlem och på sikt få egen licens. Vi kommer fortfarande att prioritera möjligheten att träna för de som redan är medlemmar och har licens, men några platser kommer att vara tillgängliga på våra regelbundna träningar varje söndag för de som behöver låna vapen av föreningen.

För att kunna delta behöver du ha deltagit på ett introduktionstillfälle hos oss eller ha pistolskyttekort från en annan pistolförening. Antalet platser kommer att vara begränsat på grund av de restriktioner som fortfarande gäller och att flertalet platser kommer att vara reserverade för medlemmar som har egna vapen. Vi kommer att justera antalet platser som är tillgängliga för den som vill låna vapen om det finns anledning till det. För närvarande är 5 platser reserverade för den som vill låna vapen.

Du anmäler dig genom att:

 1. Gå till föreningens anmälningssystem: http://anmalan.gavlepistol.se/
 2. Välj det datum du vill anmäla dig till och klicka på texten ”Anmälan”
 3. Fyll i ditt namn och din mailadress under sektionen ”Anmälare”
 4. Klicka på knappen ”Lägg till deltagare” och skriv in ditt namn (igen)
 5. Att fylla i förening är frivilligt, men skriv gärna ”Gävle Pistolskytteklubb” i fälten för förening
 6. Om du inte har ett pistolskyttekort kan du skriva 7 + månad och dag du är född i fältet för det.
  Exempel: Om du är född den 13 mars fyller du i 70313
 7. Under ”Skjutledare” väljer du alternativet ”Vill låna vapen”.
 8. Klicka på knappen ”Välj starttid” så ser du tillgängliga tider och hur många platser som finns. Om det finns platser kvar för de som vill låna vapen klickar du på raden där det står ”Vill låna vapen”.
 9. Om allt har gått bra kan du nu klicka på ”Anmäl starter” för att anmäla dig till träningen.

Observera att om du använder en telefon för att anmäla dig kan det vara så att vissa fält inte syns. Vänd telefonen på sidan för att få en bredare vy, eller använd en dator för att anmäla dig.

Om du får ett felmeddelande som säger att du redan har anmält dig kan det bero på att någon annan har anmält sig och har skrivit in samma nummer under ”pistolskyttekort”. Prova att skriva 6 eller 8 som första siffra i stället för 7.

När du har anmält dig en gång visas en knapp ”Hämta deltagare” som du kan använda för att slippa fylla i namn, pistolskyttekort och förening när du lägger till dig själv som deltagare.