Uppdatering covid-19

Under sommaren har vi sett en kraftig nedgång i antalet smittade i covid-19, vilket naturligtvis är positivt. Det betyder dock inte att pandemin är över. Flera länder ser utbrott där spridningen ökar igen, och om vi inte fortsätter att hålla på restriktionerna så riskerar vi att samma sak händer även här i Sverige.

Vi har fått frågor om varför vi har restriktioner, vi har ju trots allt mindre än 50 personer på träningarna? Det är helt korrekt, men finns andra restriktioner som vi måste tänka på också:

  • Vi måste tänka på att hålla avstånd (tyvärr är det vissa som slarvar med det). När vi har träningar med många deltagare så blir det nästan omöjligt; vi kommer att trängas när vi lånar utrustning och anmäler oss. När vi instruerar nya skyttar är det också svårt eller omöjligt att hålla avstånd.
  • När vi lånar utrustning så kommer den att hanteras av flera personer, vilket innebär en risk som vi måste vara medvetna om.

Den möjlighet vi har öppnat hittills är att de som har kommit så långt att de mestadels behöver fler möjligheter att träna kan komma överens om att låna vapen i förväg så försöker vi ordna så att de kan låna vapen. Vi kan inte hantera något större antal deltagare på det här sättet, men hittills är det endast ett fåtal som har utnyttjat möjligheten så det finns utrymme för några fler. Gå i första hand med i föreningens facebookgrupp (Gävle Pistolskytteklubb) för att höra för er om möjligheter att låna vapen på skjutningar.