Arbetsuppgifter

1. Städning skjuthall 25m

 • Sopa golvet i hallen och på kontoret
 • Torka ur kylskåpet
 • Torka bänkar
 • Byt sopsäckar och släng sopor (plast/papper) på återvinningen
 • Panta tomburkar/flaskor
 • Städa upp allmänt stök
 • Städa toaletten i stora klubbstugan (+byt soppåse, fyll på papper och tvål vid behov)

2. Städning skjuthall 50m

 • Städa skjuthallen
 • Underhålla taveltransportörer
 • Röj växtlighet

3. Städning utomhus 25m

 • Kratta ihop/samla ihop hylsor och släng dem i tunnorna för hylsor
 • Samla ihop isoleringsbitar som ligger och skräpar
 • Elda upp bråte i eldningstunnan

4. Skötsel utomhus 25m

 • Gräsklippning
 • Rensa bort ogräs vid tavelställ och på/i kulfånget (vallen)
 • Kulfånget måste vara fritt från växtlighet!

5. Underhålla målmaterial

 • Reparera tavlor/fältfigurer
 • Släng/elda trasiga mål som inte går att reparera
 • Tillverka nya tavlor/fältfigurer efter behov
 • Se till att det finns tavor för alla grenar
 • Städa i målförråd (bod, skjuthall)

6. Reparationer/underhåll 25m

 • Smörj tavelställ
 • Reparera tavelställ och -hållare

7. Container/IPSC

 • Förbereda plats för container
 • Inreda container
 • Städa IPSC-boden
 • Städa upp IPSC-utrustning utomhus (väggar, poppers, splitterskydd, m.m.)

8. Ombyggnad målställ

 • Bygga om vridmål till ny konstruktion
 • Flytta nuvarande målställ till foten av kulfånget