Fältskytte

Fältskytte är den mest populära pistolgrenen i Sverige. En tävling går till på så vis att deltagarna delas in i patruller som sedan går runt en bana med olika skjutplatser och förutsättningar. Banan är ofta i terräng, och ska helst bjuda på varierande utmaningar. En skjutplats kan vara på ett öppet fält som erbjuder långa avstånd, en annan i skog där måltavlor dyker upp en kort stund och sedan försvinner. Normalt omfattar en tävling 8 stationer (skjutplatser) utspridda längs banan som man promenerar runt.

Läs mer om fältskytte på Svenska Pistolskytteförbundets hemsida.

Jämfört med grenar som skjuts på en skjutbana är det naturligtvis lite mer jobb att arrangera en tävling i fältskytte. Skjutförutsättningar som är rättvisa och varierande ska beräknas.  Målställningar ska snickras och sedan byggas upp längs banan. Det ska mätas avstånd och märkas ut skjutplatser. Sist men inte minst krävs att varje skjutplats är bemannad av funktionärer under själva tävlingen.

Tanken med den här sidan är att bygga upp en resurs för den som ska arrangera en tävling i fältskytte, så att allt som man kan tänkas behövas finns på en och samma ställe.

Säkerhetsbestämmelser

Säkerheten är naturligtvis det som har högst prioritet när vi håller på med skytte, speciellt när vi kanske ska skjuta i skog och mark där det inte finns färdiga skyddsvallar. Det som styr vilka säkerhetsåtgärder som krävs är SäkB Civilt skytte. I SäkB finns information om hur riskzoner ska beräknas vid tävling och hur man måste avlysa terräng för att det ska vara säkert att skjuta.

[Exempel på beräkning av riskzon]

[Exempel på avlysningsskylt, skjutvarning]

Skjutförutsättningar

I Skjuthandboken, kapitel D står instruktioner för hur en fälttävling ska arrangeras. Bland annat finns där regler för hur skjutförutsättningarna ska konstrueras. Att följa skjuthandboken kräver dock en del räknande, och det är då smidigt att skriva in förutsättningarna i ett kalkylblad som automatiskt beräknar om de följer regelboken eller inte. Nedan finns beräkningsmallar både för tävlingar med 8 och 10 stationer. Läs även presentationen nedan för mer information om hur du använder kalkylbladen och fler råd och tips om hur man konstruerar en bra fältskyttebana.

Banläggning Förutsättningar Förutsättningar Mästerskap
Presentation banläggning Förutsättningar 8 stationer (ODT-mall) Förutsättningar 10 stationer (mästerskap) (ODT-mall)

Kalkylbladen är skapade i OpenOffice. Filerna går även att öppna i nyare versioner av MicroSoft Office, men tyvärr inte i äldre versioner. Om du har problem att öppna filerna så rekommenderas att du installerar OpenOffice som är gratis att använda.

Informationsskyltar

En bra bana är väl skyltad så att det inte är några tveksamheter för deltagarna vad som gäller. Ett enkelt och snyggt sätt att skylta är genom att skriva ut papper i en vanlig skrivare och sedan laminera för att få hållbara och snygga skyltar. Det är också en bra idé att skriva ut lathundar åt de som ska vara funktionärer, så att funktionärerna agerar på samma sätt. Laminera även dessa så att de tål väder och vind. Tänk på att funktionärerna kan behöva något sätt att kommunicera med kansliet, exempelvis för att meddela att det är kö för att det blivit strul eller för att patruller skickas ut för tätt. Det kan ske via mobiltelefon eller exempelvis jaktradio.

Haltskylt Siffror Lathund
Haltskylt, station 1-10 Siffror för skjutplatser och figurer Lathund/instruktion funktionär