2020-11-16: Uppdatering covid-19

Med anledning av de nya restriktioner för Gävleborg och riket som har meddelats idag har styrelsen beslutat följande:

Träningar med luftpistol ställs in tills vidare.
Följande gäller för träningar med krutpistol:

 • Enligt de riktlinjer som statsministern meddelade för riket får vi vara max 8 personer på skjutbanan samtidigt.
 • Banan nyttjas i första hand av de som redan har licens för att de ska ha möjlighet att upprätthålla de förutsättningar som gäller för att inneha licens för enhandsvapen.
 • Den som vill säkerställa en plats på träningar kan föranmäla sig till den som kommer att vara skjutledare. Om du inte vet vem som är skjutledare, skicka förfrågan till medlemmar@gavlepistol.se. Du kan naturligtvis åka till en träning utan att anmäla i förväg, men räkna i så fall med att vända och åka hem igen om det är fullt.
 • Styrelsen kommer att tillse att det finns en liggare på skjutbanan där det är möjligt att anteckna om man tränar på egen hand för att möjliggöra att vi sprider ut våra träningspass och inte är för många på banan samtidigt.

Man kan tolka riktlinjerna som att vi borde ställa in all träning tills vidare, men vi har ett dilemma i och med att polisen hittills inte har gått ut med någon garanti för att vi då kommer att kunna förnya licenser. Vi ser oss därför tvingade att fortsätta att göra det möjligt för den som behöver förnya licenser att fortsätta träna eftersom polisen har gjort det till ett lagkrav.

Uppdatering covid-19

Under sommaren har vi sett en kraftig nedgång i antalet smittade i covid-19, vilket naturligtvis är positivt. Det betyder dock inte att pandemin är över. Flera länder ser utbrott där spridningen ökar igen, och om vi inte fortsätter att hålla på restriktionerna så riskerar vi att samma sak händer även här i Sverige.

Vi har fått frågor om varför vi har restriktioner, vi har ju trots allt mindre än 50 personer på träningarna? Det är helt korrekt, men finns andra restriktioner som vi måste tänka på också:

 • Vi måste tänka på att hålla avstånd (tyvärr är det vissa som slarvar med det). När vi har träningar med många deltagare så blir det nästan omöjligt; vi kommer att trängas när vi lånar utrustning och anmäler oss. När vi instruerar nya skyttar är det också svårt eller omöjligt att hålla avstånd.
 • När vi lånar utrustning så kommer den att hanteras av flera personer, vilket innebär en risk som vi måste vara medvetna om.

Den möjlighet vi har öppnat hittills är att de som har kommit så långt att de mestadels behöver fler möjligheter att träna kan komma överens om att låna vapen i förväg så försöker vi ordna så att de kan låna vapen. Vi kan inte hantera något större antal deltagare på det här sättet, men hittills är det endast ett fåtal som har utnyttjat möjligheten så det finns utrymme för några fler. Gå i första hand med i föreningens facebookgrupp (Gävle Pistolskytteklubb) för att höra för er om möjligheter att låna vapen på skjutningar.

Preliminärt resultat GävleDarren 2020

Preliminär resultatlista för GävleDarren 2020. Synpunkter/korrigeringar skickas till info@gavlepistol.se inom en vecka. En vecka efter publicering eller senaste rättelse blir resultatet slutgiltigt.

Rättelse 2020-08-03: Rasmus Lundqvist hade av misstag redovisats som två resultat i vapengrupp C i stället för ett resultat i A. Korrigerat och standardmedaljer i C korrigerade.

Resultat GävleDarren 20200802

Aktiviteter under vårsäsongen

Med anledning av risken för smittspridning har styrelsen kommit fram till följande regler för aktiviteter inom klubben. Reglerna gäller tills vidare. Vi beklagar begränsningarna, men känner att de är nödvändiga för att förhindra smittspridning.

 1. Den som har förkylningsymptom stannar hemma, för allas trevnad!
 2. Skjutledare
  Ingen är skyldig att vara skjutledare. Dina klubbkamrater kommer naturligtvis att uppskatta om du arrangerar skjutningar enligt schema, men om du väljer att inte göra det respekterar vi det. Om skjutledaren inte kommer till en skjutning får den som vill skjuta ta på sig att vara skjutledare. Annars ställs skjutningen in.
  Skjutledare ansvarar för att fylla i anmälningslista, att deltagare betalar startavgift och att publicera resultatlista efter skjutningen. Anmälningslistorna kan lämnas i facken inne på kontoret eller i brevlådan hemma hos ordförande.
 3. Kommunikation
  Resultat och annan kommunikation skickas till klubbens sändlista: medlemmar@gavlepistol.se
  För fältskjutningar där bana behöver byggas i förväg kommunicerar skjutledare om den inte kommer att arrangera skjutningen, och den som kan tänka sig att ta över och arrangera skjutningen gör detsamma.
 4. Avstånd
  På alla skjutningar håller vi avstånd till varandra. På banskjutningar minst en tom plats mellan skyttar (så max 20 deltagare i hallen). Vid fältskjutning håller vi avstånd mellan skyttar. Oavsett håller vi avståndet även vid markering. Ingen uppehåller sig inne på ”kontoret” i skjuthallen utom den som är skjutledare.
  Vid platsbrist måste tyvärr den som kommer sist stå över!
 5. Utrustning
  Skjutprotokoll, anmälningslistor och markeringslappar kommer att finnas framlagda till skjutningarna på kontoret. Om de tar slut, meddela styrelsen. Vid banskytte rekommenderar vi att alla använder egna lappar och klistrar sin egen tavla.
 6. Lån/Försäljning
  Vapen kommer tyvärr inte att gå att låna av klubben; vi vill inte att utrustning hanteras av många personer. De som har egna vapen eller bekant att låna av kan delta. Ammunition kommer inte heller att kunna köpas.
  Den som vill köpa ammunition kan kontakta ordforande@gavlepistol.se.
 7. Betalning
  Betalning via swish till 073-2913370. Om ni inte har swish, be ev vän betala åt er. Ansvarig skjutledare kontrollerar att betalning sker.

Vid frågor, kontakta ordförande.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen