Aktiviteter under vårsäsongen

Med anledning av risken för smittspridning har styrelsen kommit fram till följande regler för aktiviteter inom klubben. Reglerna gäller tills vidare. Vi beklagar begränsningarna, men känner att de är nödvändiga för att förhindra smittspridning.

 1. Den som har förkylningsymptom stannar hemma, för allas trevnad!
 2. Skjutledare
  Ingen är skyldig att vara skjutledare. Dina klubbkamrater kommer naturligtvis att uppskatta om du arrangerar skjutningar enligt schema, men om du väljer att inte göra det respekterar vi det. Om skjutledaren inte kommer till en skjutning får den som vill skjuta ta på sig att vara skjutledare. Annars ställs skjutningen in.
  Skjutledare ansvarar för att fylla i anmälningslista, att deltagare betalar startavgift och att publicera resultatlista efter skjutningen. Anmälningslistorna kan lämnas i facken inne på kontoret eller i brevlådan hemma hos ordförande.
 3. Kommunikation
  Resultat och annan kommunikation skickas till klubbens sändlista: medlemmar@gavlepistol.se
  För fältskjutningar där bana behöver byggas i förväg kommunicerar skjutledare om den inte kommer att arrangera skjutningen, och den som kan tänka sig att ta över och arrangera skjutningen gör detsamma.
 4. Avstånd
  På alla skjutningar håller vi avstånd till varandra. På banskjutningar minst en tom plats mellan skyttar (så max 20 deltagare i hallen). Vid fältskjutning håller vi avstånd mellan skyttar. Oavsett håller vi avståndet även vid markering. Ingen uppehåller sig inne på ”kontoret” i skjuthallen utom den som är skjutledare.
  Vid platsbrist måste tyvärr den som kommer sist stå över!
 5. Utrustning
  Skjutprotokoll, anmälningslistor och markeringslappar kommer att finnas framlagda till skjutningarna på kontoret. Om de tar slut, meddela styrelsen. Vid banskytte rekommenderar vi att alla använder egna lappar och klistrar sin egen tavla.
 6. Lån/Försäljning
  Vapen kommer tyvärr inte att gå att låna av klubben; vi vill inte att utrustning hanteras av många personer. De som har egna vapen eller bekant att låna av kan delta. Ammunition kommer inte heller att kunna köpas.
  Den som vill köpa ammunition kan kontakta ordforande@gavlepistol.se.
 7. Betalning
  Betalning via swish till 073-2913370. Om ni inte har swish, be ev vän betala åt er. Ansvarig skjutledare kontrollerar att betalning sker.

Vid frågor, kontakta ordförande.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen

Träningar tills vidare inställda!

På grund av riskerna för spridning av coronaviruset (covid-19) kommer vi tills vidare att ställa in de organiserade träningarna på söndagar och måndagar. Smittan har nu uppgraderats till en pandemi, och det finns konstaterad samhällsspridning även i Sverige. Därför är det av stor vikt att bromsa spridningen för att minska belastningen på sjukvården. I det läget vill vi inte att 30-40 deltagare trängs på banan.

Som enskild medlem kan du fortfarande träna på banan eller i luftpistollokalen, men iakttag försiktighet och följ de råd kring smittspridning som kommer att sättas upp.

m.v.h.
Styrelsen Gävle Pistolskytteklubb

Årsmöte

Välkommen till årsmöte för Gävle Pistolskytteklubb 2020!

Årsmötet kommer att hållas på Restaurang Gustavsbro måndagen den 9:e mars klockan 19:00.

Övriga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på hemsidan senast 1 vecka innan årsmötet.

Edit: Länk till Årsmöteshandlingar är nu utskickat på mail. Om du inte får föreningsmail går det bra att kontakta info@gavlepistol.se för att få länk till handlingarna. Handlingarna ligger inte öppet på hemsidan eftersom de innehåller uppgifter om klubbens ekonomi, vilket kan missbrukas av fel personer.

Nya grenar på programmet

På årsmötet beslutades att föreningen skulle utveckla skytte även med tvåhandsvapen i pistolkalibrar. En arbetsgrupp har börjat jobba med det, och vi jobbar med idén att införa tre nya grenar i programmet: PCC Sport, PCC Fält och Fält K.

”PCC” står för ”Pistol Caliber Carbine”, vilket är karbiner i kaliber .22 LR eller 9mm parabellum. ”Sport” är i det här fallet en gren som liknar IPSC, och ”Fält”…ja det hörs ju på namnet att det liknar fältskytte med pistol. Flera medlemmar har licens för Ruger PC9 som kommer att kunna användas i de här grenarna.

När det gäller fältskytte finns redan en gren inom de förbund som föreningen är anslutna till: K-pistfält. Begränsningen i den grenen är tyvärr att förbundet som har den är väldigt konservativa, och enligt nuvarande reglemente tillåts endast K-pist m/45 som vapen. Det innebär ju ett problem i och med att det är komplicerat att få licens på en sådan. Vi arbetar därför enligt idén att vi ska kunna skjuta med samma regler, men med likvärdiga halvautomatiska vapen. Bland annat finns separat stock att montera som tillbehör till olika pistoler, vilket kan vara en typ av vapen som ska kunna användas i en ny vapengrupp som vi tills vidare kommer att kalla för ”K”.

Anledningen till att jag skriver det här är för att vi idag genomförde en första provtävling i vapengrupp K, så några har nog redan hunnit undra vad det var för konstigt i dagens resultatlista.