Vapengrupp K

På årsmötet 2019 beslutade föreningen att ta upp skytte även med tvåhandsvapen i pistolkaliber. Då föreningen är ansluten till SvSF har föreningen idag i teorin möjlighet att ta upp sådant skytte med K-pist, men i praktiken är möjligheten att påbörja verksamhet med K-pist begränsad. Det finns främst två anledningar till det:

 1. K-pistar är militära, helautomatiska vapen för vilka tillståndsgivningen är extremt restriktiv
 2. De enda vapen som är tillåtna i grenen K-pist är svensk K-pist m/45, tillgången till sådana är begränsad

Föreningen har i stället valt att utveckla en modernisering av grenen där vi tävlar med likvärdiga, men halvautomatiska vapen. Ingen del av existerande reglemente kräver avgivande av automateld, så det är en begränsning som saknar betydelse ur tävlingshänseende. Då tävlingsgrenen nu tillåter en grupp av vapen, snarare än en specifik modell, har vi valt att benämna grenen “vapengrupp K”.

För att underlätta arrangerandet av aktiviteter i grenen har nedanstående regler tagits fram för att kunna arrangera kombinerade tävlingar i pistol och vapengrupp K. Under hösten 2019 har föreningen genomfört provverksamhet inom grenen, och kunnat konstatera att tävlingsformen väckt engagemang och entusiasm bland ett antal medlemmar. Från och med 2020 har årsmötet beslutat att tävling med vapengrupp K kommer att ske i samband med tävlingar i Fält C. I och med det stora intresset för K-fält,  kommer det vara en schemalagd aktivitet i skjutkalendern för 2023 och framåt. Från och med augusti 2021 har styrelsen godkänt en ny version av reglementet som är mer utförligt än tidigare.

Regler

Tävlingsreglemente Vapengrupp K 2022

I huvudsak är reglerna samma som tidigare, skillnaden är till största delen att vi nu har ett separat reglemente med helt egna regler i stället för att hänvisa till skytteförbundens regler.

Vapengrupp K skjuts på alla fälttävlingar i vapengrupp C i föreningen, enligt reglerna för samarrangemang av tävling i reglementet ovan.

Föreningsintyg

Styrelsen har beslutat att följande regler gäller för utfärdande av föreningsintyg:

 • Intyg endast för halvautomatiska vapen
 • Medlem sedan minst 24 månader
 • Innehavare av licens för grovt vapen pistol sedan minst 24 månader
 • Innehavare av pistolskyttekort
 • Godkänd intern utbildning för vapengrupp K
 • PMFS 2016:4, FAP 551-3, 5 kap. gäller i tillämpliga delar, som om vapen i vapengrupp K vore en pistol. Det betyder:
  • Minst 6 aktiviteter de senaste 6 månaderna krävs med vapengrupp K för föreningsintyg, varav minst 2 skall vara fältskjutningar.
  • Minst 2 aktiviteter de senaste 6 månaderna krävs med varje enhandsvapen medlemmen innehar.
 • Guldmärke kpist bana enligt 13.11.4
  eller
  Under loppet av ett år skjuta märkesserier enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket i stående skjutställning. Minsta tillåtna poäng för precisionsserier är då 46 poäng, och tiden för tillämpningsserierna 12 s.