Kategoriarkiv: PPC

VIKTIG INFORMATION angående magasin

Länk till Polisens hemsida:

Tillståndspliktiga vapenmagasin:
Från och med 1 juli 2023 blir stora vapenmagasin tillståndspliktiga.

Upp till 10-skottsmagasin är alltid tillståndsfria och kan både överlåtas, innehas och användas fritt av vem som helst.

Tillståndsplikten gäller löstagbara magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, under förutsättning att magasinet kan innehålla
fler än 20 patroner, eller
fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att sätta in i ett skjutvapen där pipans längd överstiger 30 cm eller om skjutvapnets totala längd överstiger 60 cm.

Sammanfattning av reglerna
Detta avser endast tillståndspliktiga vapenmagasin.
# Den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning eller samling får utan tillstånd inneha alla typer av vapenmagasin så länge det passar till vapnet.
# Om vapnet ifråga överlåts får tillståndspliktiga vapenmagasin ändå innehas under tre månader från dagen då vapnet lämnades ut till förvärvaren utan att innehavet blir tillståndspliktigt.
#Den som innehar ett tillståndspliktigt vapenmagasin får fortsätta inneha detta utan tillstånd till och med utgången av oktober 2023.
# Att passa till vapnet innebär att det tillståndspliktiga vapenmagasinet går att sätta in i skjutvapnet samt att det kan mata patroner till vapnets patronläge. Om detta endast är möjligt genom användande av magasinadapter eller genom att skjutvapnet ändras innebär detta att det tillståndspliktiga vapenmagasinet inte anses passa till vapnet.
# Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar tillståndspliktiga vapenmagasin utan att ha rätt till det, eller överlåter vapenmagasin till någon som inte har rätt att inneha egendomen, kan dömas till brott mot vapenlagen.
# Överlåtaren har straffrättsligt ansvar för överlåtelsen om mottagaren inte har rätt att inneha det tillståndspliktiga vapenmagasinet.

Resultat: PPC #2 2017 (2017-05-16)

Revolver, kort pipa:

1. Magnus Jansson, 180 + 232 = 412p (17 x)
2. Lars Rosenblom, 180 + 231 = 411p (16 x)

Revolver, lång pipa:

1. Sonny Forsberg, 180 + 237 = 417p (20 x)

Pistol, ställbara riktmedel:

1. Johan Söderberg, 177 + 253 = 430p (11 x)
2. Stefan Norling, 168 + 215 = 383p (8 x)
3. Anders Jansson, 166 + 196 = 362p (6 x)
4. Christer Holmqvist, 177 + 172 = 349p (9 x)
5. Hannu Isokivelä, 161 + 188 = 349p (5 x)
6. Jörgen Owenius, 173 + 170 = 343p (7 x)

Pistol, fasta riktmedel:

1. Martin Otterbo, 179 + 280 = 459p (19 x)
2. Lars Rosenblom, 176 + 266 = 442p (9 x)
3. Magnus Berg, 177 + 258 = 435p (9 x)
4. Henrik Sundberg, 179 + 255 = 434p (12 x)
5. Magnus Andersson, 175 + 257 = 432p (10 x)
6. Rickard Helde, 175 + 245 = 420p (7 x)
7. Göran Storm, 175 + 242 = 417p (8 x)
8. Niclas Mineur, 174 + 206 = 380p (12 x)
9. Lukasz Wajda, 144 +  29 = 173p (0 x)
Sonny Forsberg, DNF

Resultat: PPC #1 2017 (2017-04-20)

Revolver, kort pipa:

1. Patrik Manlig, 447p (22X)

Pistol, ställbara riktmedel:

1. Poul-Erik Jensen, 435p (12X)
2. Christer Holmqvist, 431p (12X)
3. Martin Otterbo, 426p (16X)
4. Jörgen Owenius, 410p (4X)
5. Anders Jansson, 401p (5X)
6. Tony Eklöv, 393p (8X)
7. Håkan Lundin, 341p (6X)

Pistol, fasta riktmedel:

1. Magnus Andersson, 450p (16X)
2. Johan Söderberg, 425p (12X)
3. Patrik  Manlig, 424p (17X)
4. Magnus Berg, 420p (5X)
5. Henrik Sundberg, 405p (8X)
6. Sonny Forsberg, 402p (8X)
7. Magnus Jansson, 394p (8X)