GPK Serietävling Luftpistol

Från och med 2015 anordnar GPK nu även en serietävling i luftpistol för medlemmarna.

För dig som vill vara med gäller följande:

  • För att skjuta en omgång i serietävlingen meddelar du skjutledaren på en ordinarie luftpistols-måndag. Förutom den ordinarie anmälningsavgiften, och eventuell vapenhyra, betalar du antingen 10kr för 50 skott och 10 tavlor, eller 5kr för 10 tavlor.
  • Varje omgång består av 40 tävlingsskott: åtta tavlor á fem skott. Du får inleda med valfritt antal provskott på två provtavlor.
  • Du får skjuta valfritt antal omgångar totalt, men max en per måndags-skjutning.
  • Dina tre bästa omgångar räknas ihop och ger din totala poäng i serietävlingen.
  • Tavlorna är numrerade 1-10. Tavlor 1-8 är dina tävlingstavlor, 9-10 är provtavlor.
  • När du skjutit klart räknar du ihop ditt resultat och lämnar tavlorna till skjutledaren.

För dig som skjutledare gäller följande:

  • Du fyller i skyttens namn och tavlornas serienummer på den särskilda blanketten i skjutpärmen.
  • Innan du lämnar ut tavlorna stryker du ett diagonalt streck uppe i vänstra hörnet på de två provtavlorna, om det inte redan är gjort.
  • När skytten lämnar in sina tavlor kontrollräknar du resultatet, fyller i resultatet och signerar på blanketten.
  • Tavlorna lämnas till Stig om han är på plats, annars läggs de i skåpet tillsammans med skjut-pärmen.