Anmälningsformulär för introduktionskurs

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till en av våra introduktionskurser i pistolskytte. Kurstillfället tar ca 2.5 timmar och kostar 100kr. Vi håller dessa kurstillfället första lördagen varje månad klockan 11:00 (15:00 när vi har sommartid). Det är viktigt att du anmäler dig så vi vet hur många som kommer till ett kurstillfälle [http://anmalan.gavlepistol.se/group/traning_gpk].

För att kunna delta på introduktionen måste du vara skötsam, laglydig och nykter. Är du dömd för vissa typer av brott får vi inte låta dig vara med på våra aktiviteter. Vi kommer att göra en kontroll av dig, och ser då om du är dömd för något brott men inte vad det gäller. I så fall har styrelsen beslutat att du måste skicka ett utdrag ur belastningsregistret så att styrelsen får bedöma om du kan delta eller inte.

OBS! I nuläget har vi kö till introduktionstillfällena, och det finns ingen garanti att det finns plats vid ett givet tillfälle. Du kommer därför att få information inför varje tillfälle om hur du ska reservera en plats när bokningen till det introduktionstillfället öppnar. När informationen skickas ut är det “först till kvarn” som gäller. Får du inte plats så står du kvar på väntelistan och kommer att få information när bokningen till nästa introduktionstillfälle öppnar, o.s.v.