Gävlematchen: Nationell helmatch

Funktionärer behövs till sekretariat och skjutledare.