Författararkiv: Fransson

Uppdaterade träningstider under jul och nyår:

På julafton (söndag 24/12) kommer det första organiserade skjutpasset klockan 9:00 vara inställt. Om man vill, går det dock att skjuta på egen hand. Det finns ingen möjlighet som nybörjare att låna vapen.
Det andra passet klockan 11:00 kommer att anordnas som normalt och då kan man även låna vapen om man vill.

På nyårsafton (söndag 31/12) är båda skjutpassen inställda och det är även skjutförbud på vår bana p.g.a. att jaktklubben har sitt traditionella skjutevent på nyårsaftonen.

På nyårsdagen (måndag 1/1) har vi vår sedvanliga skjutning för de som vill inkassera guld och snabbserier redan första dagen på året, varför man nu vill det?
För oss andra är det en vanlig träning. Det finns möjlighet att låna vapen på både 9:00 och 11:00 träningen.

Alla som fyller minst 56 år under året får räkna bort 1 poäng för att uppfylla kravet för guldserie. De som är 66 år eller äldre får räkna bort 2 poäng.
Grundkravet för guldserie:
Vapengrupp C = 46 poäng
Vapengrupp B = 45 poäng
Vapengrupp A = 43 poäng

Vid samtliga skjutningar på vår bana, tänk på att spärra av tillfartsvägen till jaktbanorna innan skjutningen börjar, samt ta bort avspärrningen när du är klar.

God Jul och gott nytt år
önskar Styrelsen

Delvis skjutförbud:

I och med att skjutvallarna på området har börjat att frysa och inte är tillräckligt luckra, har vi tillsammans med Gävleortens Jaktskytteklubb (GJSK) beslutat att inför skjutförbud under vissa tider.

  • GJSK skjuter hagel på lördagar 9-13. Då är det skjutförbud på vår skjutbana.
  • På våra söndagsträningen 9-13, är det tillträdesförbud på de skjutbanor som ligger bakom vår skjutvall (hagel, skeet, 80meters älgbanor samt inskjutningsbanan).
  • När vi skjuter måste vi spärra av vägen direkt till vänster efter parkeringen så att det inte går att åka in till jaktbanorna.
  • Övrig tid gäller “först till kvarn”.

Vintertid – Nya träningstider:

Från och med söndagen 5 november kommer tiden för söndagsträningen att ändras. Det kommer nu bli 2 tider, klockan 9:00 respektive 11:00.

Nytt för i år är att vi kommer öppna upp båda träningarna för de som vill låna vapen. Villkoret för att delta på det första passet klockan 9 är att man har skjutit några månader och är självgående. Vi kommer inte ha tid att instruera och hjälpa nya skyttar på samma sätt som på träningen klockan 11.

Vi kommer dessutom spärra möjligheten att boka in sig på båda passen. Anledningen till detta är att vi vill öka upp antalet platser för nybörjare. Det kommer endast gå att boka ett pass, men man kan vara med på det andra passet i mån av lediga platser.

VIKTIG INFORMATION angående magasin

Länk till Polisens hemsida:

Tillståndspliktiga vapenmagasin:
Från och med 1 juli 2023 blir stora vapenmagasin tillståndspliktiga.

Upp till 10-skottsmagasin är alltid tillståndsfria och kan både överlåtas, innehas och användas fritt av vem som helst.

Tillståndsplikten gäller löstagbara magasin för halvautomatiska skjutvapen med centralantändning, under förutsättning att magasinet kan innehålla
fler än 20 patroner, eller
fler än 10 patroner, om magasinet är möjligt att sätta in i ett skjutvapen där pipans längd överstiger 30 cm eller om skjutvapnets totala längd överstiger 60 cm.

Sammanfattning av reglerna
Detta avser endast tillståndspliktiga vapenmagasin.
# Den som har rätt att inneha ett visst vapen för skjutning eller samling får utan tillstånd inneha alla typer av vapenmagasin så länge det passar till vapnet.
# Om vapnet ifråga överlåts får tillståndspliktiga vapenmagasin ändå innehas under tre månader från dagen då vapnet lämnades ut till förvärvaren utan att innehavet blir tillståndspliktigt.
#Den som innehar ett tillståndspliktigt vapenmagasin får fortsätta inneha detta utan tillstånd till och med utgången av oktober 2023.
# Att passa till vapnet innebär att det tillståndspliktiga vapenmagasinet går att sätta in i skjutvapnet samt att det kan mata patroner till vapnets patronläge. Om detta endast är möjligt genom användande av magasinadapter eller genom att skjutvapnet ändras innebär detta att det tillståndspliktiga vapenmagasinet inte anses passa till vapnet.
# Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet innehar tillståndspliktiga vapenmagasin utan att ha rätt till det, eller överlåter vapenmagasin till någon som inte har rätt att inneha egendomen, kan dömas till brott mot vapenlagen.
# Överlåtaren har straffrättsligt ansvar för överlåtelsen om mottagaren inte har rätt att inneha det tillståndspliktiga vapenmagasinet.