Banan stängd 9-12 december

Vi har fått en förfrågan från jägarna om vi kan ställa in våra aktiviteter den 9-12 december då de vill jaga i området kring skjutbanorna. Efter en diskussion där vi har kommit överens om att GJSK lånar ut sina banor till oss någon gång under nästa år så att vi kan arrangera tävling så har vi beslutat att stänga vår bana under ovanstående dagar.

Träningen den 12/12 är alltså inställd, och vi kan inte heller använda banan för egen träning under ovanstående dagar.