Skogsarbete på banan under mars

Under mars månad kommer Gävle Kommun att arbeta i skogen kring skjutbanorna, vilket även inkluderar att avverka vid vår skjutvall. Därför råder SKJUTFÖRBUD vardagar 8-17 under resten av mars.