Träningar tills vidare inställda!

På grund av riskerna för spridning av coronaviruset (covid-19) kommer vi tills vidare att ställa in de organiserade träningarna på söndagar och måndagar. Smittan har nu uppgraderats till en pandemi, och det finns konstaterad samhällsspridning även i Sverige. Därför är det av stor vikt att bromsa spridningen för att minska belastningen på sjukvården. I det läget vill vi inte att 30-40 deltagare trängs på banan.

Som enskild medlem kan du fortfarande träna på banan eller i luftpistollokalen, men iakttag försiktighet och följ de råd kring smittspridning som kommer att sättas upp.

m.v.h.
Styrelsen Gävle Pistolskytteklubb