Kategoriarkiv: Information

Vintertid – Ändrade tider för söndagsträningen

I samband med övergången till vintertid, söndagen den 31 oktober, kommer tiden för söndagsträningen i precision att ändras.

Det kommer bli 2 träningar med maximalt 20 deltagare vid varje tillfälle.
Det första passet, klockan 9:00 – 11:00, kommer endast vara öppet för medlemmar som har eget vapen.
Det andra passet, klockan 11:00-13:00,  kommer vara delat mellan medlemmar som har eget vapen samt de som vill låna klubbvapen (10 + 10 deltagare).

För närvarande kommer vi inte bedriva någon ”prova på verksamhet” eller introduktion för nybörjare p.g.a. rådande Covid-19 situation.

Inbjudan till årsmöte 2019

Alla medlemmar i Gävle Pistolskytteklubb är varmt välkomna till årsmöte som kommer hållas på Folkets Hus i Gävle onsdagen den 6:e mars klockan 19:00.

Verksamhetsberättelse, balans/resultaträkning + inkomna motioner kommer att anslås på föreningens hemsida (http://www.gavlepistol.se) senast en vecka före årsmötet.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Dagordning till årsmötet finns längre ner samt i PDF filen för inbjudan.


Tid: Onsdagen den 6:e mars 2018 kl 19:00
Plats: Folkets Hus i Gävle (på kartan: https://goo.gl/maps/oez453rs9vs)


Skjutprogram och andra handlingar

Info från styrelsen

Inbjudan-årsmöte 2019

Skjutprogram 2019 PA6


Dagordning för årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 5. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning)
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet
  1. Tävlingsprogram
  2. Nya ständiga medlemmar
  3. Propositioner
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästa år och förfallodag för årsavgift
 14. Fastställande av startavgifter och övriga avgifter för kommande säsong
 15. Fastställande av kostnadstäckningsbidrag
 16. Val av föreningens ordförande
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av revisor(er) och suppleant(er)
 19. Val av banintendenter
 20. Val av ledamöter i valberedningen
 21. Val av miljöansvarig
 22. Mötets avslutande

Efter mötet förrättas pris- och märkesutdelning för det gångna året


 

Preliminära resultat – Gävlesnabben 2018 – Militär Snabbmatch (2018-05-19)

Här är de preliminära resultaten från gårdagens MilSnabb-tävling hos Gävle Pistolskytteklubb. Detta dokument innehåller ingen information om placering, priser eller standardmedaljer, men alla skyttars individuella poängsummor har dubbelkollats och ska vara korrekta. (Några resultat skiljer sig tyvärr från de som postades på plats under tävlingen, p.g.a. felaktiga summeringar på ett par protokoll som upptäcktes under dubbelkollen.)

resultat-gävlesnabben-2018-05-19-prelim (PDF)