Kategoriarkiv: Träning

Sommartid – Ändrade träningstider

I och med övergången till sommartid den 26 mars, kommer vi byta tid för precisionsträningen på söndagar till klockan 15:00 (anmälan från 14:30).
I och med att vi fortsättningsvis endast kommer ha ett precisionspass är det viktigt att du anmäler dig via hemsidan [anmalan.gavlepistol.se]. De skyttar som har anmält sig kommer att ha förtur att delta, före de som åker till träningen på “vinst och förlust” om det saknas lediga skjutplatser.

Tyvärr gäller det generella skjutförbudet fortfarande alla tider utanför de organiserade träningarna. Vi hade förhoppningar om att kunna öppna upp i slutet av mars men tyvärr gjorde vintern och kylan ett omtag. Vi återkommer när det blir tillåtet att träna på egen hand.

SKJUTFÖRBUD PÅ ÄLGSJÖN gäller tills vidare!!!

Tyvärr måste vi med kort varsel ställa in söndagens träning. Anledningen är att skjutvallen p.g.a. de senaste dagarna/veckornas låga temperatur har frusit vilket gör att risken för rikoschetter är stor.

Detta innebär att det är ett generellt skjutförbud på hela anläggningen. Egenträning på andra tider är inte heller tillåten. VI återkommer med närmare besked när det är tillåtet att återuppta skjutningarna.

Om vi inte har möjlighet att träffas inom de närmaste veckorna så önskar styrelsen “God jul och gott nytt år

// Styrelsen

Ändrade träningstider och upphävt skjutförbud.

I och med övergången till sommartid den 27 mars, kommer vi byta tid för söndagsträningen till klockan 15:00. Under några veckor kommer vi även fortsätta med träning för de morgonpigga klockan 9:00 (gäller endast för de som har eget vapen).

Den begränsning av antal skyttar som infördes p.g.a. Covid-19 är nu borttagen. Det innebär att vi åter kan använda samtliga 40 platser i skjuthallen (istället för 20). Vi kommer tillsvidare behålla kravet att man måste anmäla sig till träningen [anmalan.gavlepistol.se]. De skyttar som har anmält sig kommer att ha förtur att delta, före de som åker till träningen på “vinst och förlust”.

Det generella skjutförbudet som tidigare har gällt är nu upphävt i och med att skjutvallen inte längre är frusen. Det är därför åter tillåtet att träna på valfri tid.