Hur får man licens för en egen pistol?

Publicerad 2019-11-23

När man skjuter pistol är det viktigt att ha en pistol som känns bra att skjuta med. Har man ett ergonomiskt grepp ska det passa, och vikt och balans ska kännas rätt. Eftersom vi är lite olika behöver siktet ställas in efter den som skjuter. Med ett lånat vapen är det naturligtvis svårt att få allt att kännas perfekt, och den som går in för skytte vill därför troligen skaffa sig ett eget vapen så att man kan anpassa det som man själv vill.

Vad behöver man då göra för att kunna skaffa ett eget vapen?

Ansökan

Vapenlagen, 2 kap. 2§: Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt denna lag

För att kunna få tillstånd att köpa ett eget vapen måste man ansöka om en vapenlicens hos polisen. Tillståndet gäller för ett vapen, så för varje vapen man vill köpa måste man lämna in en ny ansökan. För enhandsvapen är licensen tidsbegränsad och gäller i 5 år – när licensen går ut måste man söka igen.

OBS! Polisen ske enligt lag vara restriktiva i sin bedömning, vilket bland annat innebär att de ifrågasätter om du skaffar vapen mer för att ha än för att tävla. Som ny skytt är det inte bara att shoppa 5 nya vapen på en gång för att du tänker dig att du kommer att behöva det. Det är inte heller självklart att det är godkänt att ha flera liknande vapen i samma kaliber.

För att undvika att skicka in ansökningar som sedan resulterar i avslag rekommenderar vi att du kontaktar föreningen och begär föreningsintyg innan du lämnar in licensansökan.

Vapenlagen, 2 kap. 4§: En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål…

För att polisen ska godkänna en ansökan om vapenlicens krävs det först och främst att man ska använda vapnet för ett godtagbart ändamål. Om du vill hålla på med skytte som hobby kallas ändamålet för målskytte, och för att det ska godkännas som ändamål måste du uppfylla vissa krav som polisen har bestämt:

Skötsam Du ska vara skötsam och laglydig.
Medlem Du måste ha varit medlem i en godkänd skytteförening i minst 6 månader för licens på vapen i kaliber .22.
För andra kalibrar måste du ha varit medlem i minst 12 månader.
För att uppfylla kravet på medlemskap måste du hjälpa till att sköta de sysslor som behöver skötas i föreningen.
Aktiv Du måste ha tränat eller tävlat minst 6 gånger under de senaste 6 månaderna för att räknas som aktiv.
Första gången du ansöker om licens krävs i stället att du tränat eller tävlat 12 gånger under de senaste 6 månaderna.
Behov För att du ska anses ha behov av ett nytt vapen måste du använda de vapen du redan har; du måste redovisa minst 2 aktiviteter med varje vapen under de senaste 6 månaderna.
Om du ansöker om förnyelse av ett vapen du redan har licens på måste du visa att du användare vapnet; du måste då redovisa minst 4 aktiviteter per år under de senaste 2 åren.
Kompetens Du måste visa att du är en tillräckligt duktig skytt; du måste ha skjutit märkeskrav under de senaste 2 åren. Beroende på vilka grenar du utövar kan du skjuta olika märken. Det vanligaste är Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke.
Teori För att visa att du vet vilka regler som gäller måste du ha klarat av en teorikurs och fått en tävlingslicens för pistolskytte. Även här är det lite olika beroende på vilket förbund du är aktiv inom. Det vanligaste är Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort.

Föreningsintyg

Om du uppfyller ovanstående krav kontaktar du din förening och ber dem att skicka ett föreningsintyg till polisen där föreningen går i god för att du uppfyller kraven. Normalt är det föreningens sekreterare som du kontaktar. För att fylla i intyget behöver de uppgifter både om de vapen som du redan har och det du tänker ansöka om licens för:

Uppgift Exempel
Tillverkare Unique
Modell DES/69
Piplängd 15 cm
Kaliber .22 LR

Om föreningens sekreterare inte går att nå kan du även kontakta ordförande för hjälp med föreningsintyg.

Observera att det är upp till styrelsen att bedöma om du uppfyller kraven för att få föreningsintyg, och styrelsen kan besluta att inte skriva ut ett intyg om det finns skäl för det.