Hur får man licens för en egen pistol?

Publicerad 2019-11-23

När man skjuter pistol är det viktigt att ha en pistol som känns bra att skjuta med. Har man ett ergonomiskt grepp ska det passa, och vikt och balans ska kännas rätt. Eftersom vi är lite olika behöver siktet ställas in efter den som skjuter. Med ett lånat vapen är det naturligtvis svårt att få allt att kännas perfekt, och den som går in för skytte vill därför troligen skaffa sig ett eget vapen så att man kan anpassa det som man själv vill.

Vad behöver man då göra för att kunna skaffa ett eget vapen?

Ansökan

Vapenlagen, 2 kap. 2§: Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd enligt denna lag

För att kunna få tillstånd att köpa ett eget vapen måste man ansöka om en vapenlicens hos polisen. Tillståndet gäller för ett vapen, så för varje vapen man vill köpa måste man lämna in en ny ansökan. För att Polisen ska godkänna en vapenlicens krävs att din förening intygar till Polisen att du är en seriös idrottsutövare och att du uppfyller de krav som ställs på dig som skytt.

OBS! Maila till foreningsintyg@gavlepistol.se eller någon i styrelsen innan du lämnar in en ansökan till Polisen så att du vet att du uppfyller alla krav och att föreningen kommer att intyga att du är lämplig!

Vapenlagen, 2 kap. 4§: En enskild person får meddelas tillstånd att inneha ett skjutvapen endast om den enskilde behöver vapnet för ett godtagbart ändamål…

För att polisen ska godkänna en ansökan om vapenlicens krävs det först och främst att man ska använda vapnet för ett godtagbart ändamål. Om du vill hålla på med skytte som hobby kallas ändamålet för målskytte. Det innebär att du har vapnet för att utöva skytte som sport, d.v.s. utöva någon skytteform som du kan tävla i. Du behöver inte delta i tävlingar, men det måste finnas tävlingsregler för den form av skytte du håller på med.

OBS! Det är alltså inte godkänt att skaffa ett vapen för att du tycker att det är roligt när det  säger “pang” eller för att det känns tryggt att ha ett vapen. Både Polisen och styrelsen kan därför ifrågasätta att du vill skaffa licens. Två varningssignaler är om du vill ha ett vapen som är dåligt lämpat till den gren du ska utöva, eller om du vill köpa många vapen på en gång.

För att polisen ska godkänna målskytte som ändamål måste du även måste uppfylla nedanstående krav:

Skötsam Du ska vara skötsam och laglydig.
Medlem Du måste ha varit medlem i en godkänd skytteförening i minst 6 månader för licens på vapen i kaliber .22.
För andra kalibrar måste du ha varit medlem i minst 12 månader.
För att uppfylla kravet på medlemskap måste du hjälpa till att sköta de sysslor som behöver skötas i föreningen.
Aktiv Du måste ha tränat eller tävlat minst 6 gånger under de senaste 6 månaderna för att räknas som aktiv.
Första gången du ansöker om licens krävs i stället att du tränat eller tävlat 12 gånger under de senaste 6 månaderna.
Behov För att du ska anses ha behov av ett nytt vapen måste du använda de vapen du redan har; du måste redovisa minst 2 aktiviteter med varje vapen under de senaste 6 månaderna.
Om du ansöker om förnyelse av ett vapen du redan har licens på måste du visa att du användare vapnet; du måste då redovisa minst 4 aktiviteter per år under de senaste 2 åren.
Kompetens Du måste visa att du är en tillräckligt duktig skytt; du måste ha skjutit märkeskrav under de senaste 2 åren. Beroende på vilka grenar du utövar kan du skjuta olika märken. Det vanligaste är Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke.
Teori För att visa att du vet vilka regler som gäller måste du ha klarat av en teorikurs och fått en tävlingslicens för pistolskytte. Även här är det lite olika beroende på vilket förbund du är aktiv inom. Det vanligaste är Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttekort.

Föreningsintyg

Observera att det är upp till styrelsen att bedöma om du uppfyller kraven för att få föreningsintyg, och styrelsen kan besluta att inte skriva ut ett intyg om det finns skäl för det.

Om du uppfyller ovanstående krav kontaktar du din förening och ber dem att skicka ett föreningsintyg till polisen där föreningen går i god för att du uppfyller kraven. Du kontaktar föreningen via mailadressen foreningsintyg@gavlepistol.se. För att fylla i intyget behöver föreningen uppgifter både om de vapen som du redan har och det du tänker ansöka om licens för:

Uppgift Exempel
Tillverkare Unique
Modell DES/69
Piplängd 15 cm
Kaliber .22 LR

Information angående vad som behövs för föreningsintyget
Lathund för att fylla i ansökan om föreningsintyg

Licens

När du får licens får du sedan äga ett eget vapen, men kom ihåg att du samtidigt är skyldig att skydda det och se till att ingen obehörig kan komma åt det. När du inte använder vapnet ska det vara inlåst i ett säkerhetsskåp med minst säkerhetsklass SSF 3492. För enhandsvapen är licensen tidsbegränsad och gäller i 5 år – när licensen går ut måste man söka igen. När du ansöker om förnyelse av din licens måste du uppfylla samma krav som när du fick licensen första gången. Kom också ihåg att det är ditt ansvar att komma ihåg att ansöka om förnyelse!