Ordningsregler

När du är på skjutbanan gäller nedanstående regler:

Följ direktiv från funktionärer

I skjuthandboken står bland annat:

Funktionärs direktiv skall åtlydas

B.1.2.1

Den som är ansvarig för en skjutning bestämmer hur skjutningen ska genomföras, inklusive hur vapen ska hanteras på skjutningen. Om inget annat sägs gäller reglerna i skjuthandboken. Beslutar en funktionär något annat så är det vad som gäller.

Att funktionärers direktiv skall åtlydas gäller oavsett om du håller med om det eller inte. Tycker du att något är fel kan du lämna skjutningen och/eller klaga till styrelsen. Däremot är en pågående skjutning inte rätt tillfälle att ifrågasätta och klaga. Om du inte följer direktiv från en funktionär så kan du enligt B.3.2.3 diskvalificeras och få lämna skjutningen.

För allas trevnad – tjafsa inte på banan. Respektera den som leder skjutningen.

Vem är funktionär?
 • Högst ansvarig för skjutbanan är banchefen. Vem som är banchef står angivet på baninstruktionen som finns uppsatt på banan. I skrivande stund är det ordförande Patrik Manlig.
 • För alla organiserade skjutningar finns en ansvarig för skjutningen. Vem som är ansvarig för klubbtävlingar står i skjutprogrammet och för träningar är den som ansvarar för föreningsvapnen ansvarig för träningen.
 • Den som ansvarar för en skjutning är antingen själv skjutledare eller utser någon annan till att vara det. Om många skjuter samtidigt kan flera skjutledare utses.
 • På skjutningar som inte är organiserade utser deltagarna själva vem som är ansvarig och skjutledare.

Vapenhantering/Hölster

När vi skjuter utanför skjuthallen gäller att vapen alltid ska vara försett med propp och bäras i hölster eller väska när de inte används. (B.1.2.2)

Vid skjutning från skjuthallen gäller att:

 • Vapnen packas upp och läggs på skjutbänken när skjutningen börjar. På tävling görs detta på kommando (B.1.2.2), medan vi på träningar normalt är mindre formella.
 • Efter varje serie ska vapnet läggas på skjutbänken för visitation. (B.1.2.4)
 • Vapen får inte flyttas från skjutbänken innan funktionär har visiterat vapnet. (B.1.2.1 och B.1.2.4)

Utöver det som står i SHB gäller nedanstående för hantering av vapen på GPKs bana om inte funktionär beslutar annat:

 • Ett laddat vapen får inte läggas ned; om du behöver lägga ifrån dig vapnet måste du i så fall först göra patron ur.
 • Vid skjutning från skjuthall ska vapen som används för skjutning ligga på skjutbänken när de inte används. Vapen som inte används ska vara nedpackade i väska och får inte bäras i hölster.

Bakgrunden till ovanstående två punkter är att det är så tävlingar genomförs i praktiken, från lokala tävlingar till SM. Därför gör vi likadant om inte en funktionär ger något annat direktiv.

Parkering

Det finns endast plats för några få bilar vid skjuthallen på 25m, så tyvärr kan inte alla parkera där. Därför gäller att endast följande får parkera vid skjuthallen:

 • Den som fraktar material till/från skjuthallen som är otympliga att bära oavsett om det gäller virke, föreningens vapen, ammunition eller annat som är olämpligt att bära från parkeringen.
 • Den som av medicinska skäl har svårt att gå från parkeringen.
 • Den som ansvarar för skjutning bör tillse att det finns ett fordon vid skjuthallen som kan användas som sjuktransport om det skulle bli nödvändigt.

Övriga deltagare parkerar på parkeringen vid 50m korthållsbana. Vi får inte parkera vid jaktbanorna bredvid pistolbanan eftersom de tillhör en annan förening (som vid upprepade tillfällen har klagat på att vi parkerat där).