Kategoriarkiv: Nyheter

Introduktion av nya skyttar – Prova på:

Vi har nu äntligen, efter nästan 2 år med Covid-19 restriktioner, åter börjat med introduktion av nya skyttar. Vi har som målsättning att genomföra “prova på skytte” den första lördagen varje månad med start den 2:a april. Beroende på klubbens egna tränings- eller tävlingsaktiviteter kan dock schemat ändras.

Till följd att det långa Covid uppehållet är det ett stort antal personer i kö och antal platser i skjuthallen är begränsade. Det kommer därför dröja innan alla har fått möjlighet att prova på pistolskytte. Men den som väntar på något gott (eller roligt) väntar aldrig för länge…

Mer information angående introduktion av nybörjare finns på:
http://gavlepistol.se/nyborjare/

Ändrade träningstider och upphävt skjutförbud.

I och med övergången till sommartid den 27 mars, kommer vi byta tid för söndagsträningen till klockan 15:00. Under några veckor kommer vi även fortsätta med träning för de morgonpigga klockan 9:00 (gäller endast för de som har eget vapen).

Den begränsning av antal skyttar som infördes p.g.a. Covid-19 är nu borttagen. Det innebär att vi åter kan använda samtliga 40 platser i skjuthallen (istället för 20). Vi kommer tillsvidare behålla kravet att man måste anmäla sig till träningen [anmalan.gavlepistol.se]. De skyttar som har anmält sig kommer att ha förtur att delta, före de som åker till träningen på “vinst och förlust”.

Det generella skjutförbudet som tidigare har gällt är nu upphävt i och med att skjutvallen inte längre är frusen. Det är därför åter tillåtet att träna på valfri tid.

Årsmöte 2022

Välkommen till årsmöte i Gävle Pistolskytteklubb
Tid: Onsdag den 23:e mars 2022 kl 19:00
Plats: Restaurang Kvarnen, Skomakargatan 1 (Gävle)

Fika kommer att serveras! Dagordning till årsmötet är bifogad som pdf-fil.
Verksamhetsberättelse, balans/resultaträkning + inkomna motioner kommer läggas till senast en vecka före årsmötet.
Uppdatering 2022-03-20: Patrik har skickat ett personligt mail med årsmöteshandlingarna. Om du inte har fått det, kontakta Patrik.

Vi ses där!
Styrelsen

Bilagor:

Årsmöte 2022 – Inbjudan & dagordning