Nya tavelställ

Nu har vi byggt en prototyp för att tillverka nya målställ som ska kunna bli godkända för att kunna skjuta på banan:

Får vi banan godkänd kommer vi även att kunna skjuta fältskjutningar med fasta mål på banan. När vi snickrade dök en del idéer upp om hur vi ska kunna bygga ställ som fungerar tillsammans med tidsstyrningen också. Det är fullt möjligt att lösa, men det kommer att krävas en del jobb.

Den enda nackdelen jag ser med den här konstruktionen är att måltavlorna inte får placeras lägre än 50 cm över träställningen, vilket kommer att begränsa möjligheterna att placera ut flera figurer vid fältskjutningar och IPSC. För banskjutning tror jag att konstruktionen kommer att fungera utmärkt.