2020-11-16: Uppdatering covid-19

Med anledning av de nya restriktioner för Gävleborg och riket som har meddelats idag har styrelsen beslutat följande:

Träningar med luftpistol ställs in tills vidare.
Följande gäller för träningar med krutpistol:

  • Enligt de riktlinjer som statsministern meddelade för riket får vi vara max 8 personer på skjutbanan samtidigt.
  • Banan nyttjas i första hand av de som redan har licens för att de ska ha möjlighet att upprätthålla de förutsättningar som gäller för att inneha licens för enhandsvapen.
  • Den som vill säkerställa en plats på träningar kan föranmäla sig till den som kommer att vara skjutledare. Om du inte vet vem som är skjutledare, skicka förfrågan till medlemmar@gavlepistol.se. Du kan naturligtvis åka till en träning utan att anmäla i förväg, men räkna i så fall med att vända och åka hem igen om det är fullt.
  • Styrelsen kommer att tillse att det finns en liggare på skjutbanan där det är möjligt att anteckna om man tränar på egen hand för att möjliggöra att vi sprider ut våra träningspass och inte är för många på banan samtidigt.

Man kan tolka riktlinjerna som att vi borde ställa in all träning tills vidare, men vi har ett dilemma i och med att polisen hittills inte har gått ut med någon garanti för att vi då kommer att kunna förnya licenser. Vi ser oss därför tvingade att fortsätta att göra det möjligt för den som behöver förnya licenser att fortsätta träna eftersom polisen har gjort det till ett lagkrav.