Nationell helmatch 2

Tid för anmälan: 18:00 – 18:30. Första start: 18:30.
Startavgift: 30 kronor
Skjutledare: S. Samuelsson

Anmäl dig här