Årsmöte 2022

Välkommen till årsmöte i Gävle Pistolskytteklubb
Tid: Onsdag den 23:e mars 2022 kl 19:00
Plats: Restaurang Kvarnen, Skomakargatan 1 (Gävle)

Fika kommer att serveras! Dagordning till årsmötet är bifogad som pdf-fil.
Verksamhetsberättelse, balans/resultaträkning + inkomna motioner kommer läggas till senast en vecka före årsmötet.
Uppdatering 2022-03-20: Patrik har skickat ett personligt mail med årsmöteshandlingarna. Om du inte har fått det, kontakta Patrik.

Vi ses där!
Styrelsen

Bilagor:

Årsmöte 2022 – Inbjudan & dagordning