Begränsad tillgång till parkeringen p.g.a. avverkning

Från och med måndag 11 april kommer det vara begränsad tillgång på parkeringen mittemot 50 meters hallen. Gävle kommun kommer då börja avverka skog för vår nya skjutbana. Delar eller hela parkeringen kommer tillsvidare fungera som omlastningsområde och virkesupplag. Se till så att inga bilar blockerar parkeringen under dagtid. Utanför arbetstid, på kvällar och helger, bör parkeringen kunna användas som vanligt om inget annat anges.