Sommartid – Ändrade träningstider

I och med övergången till sommartid den 26 mars, kommer vi byta tid för precisionsträningen på söndagar till klockan 15:00 (anmälan från 14:30).
I och med att vi fortsättningsvis endast kommer ha ett precisionspass är det viktigt att du anmäler dig via hemsidan [anmalan.gavlepistol.se]. De skyttar som har anmält sig kommer att ha förtur att delta, före de som åker till träningen på “vinst och förlust” om det saknas lediga skjutplatser.

Tyvärr gäller det generella skjutförbudet fortfarande alla tider utanför de organiserade träningarna. Vi hade förhoppningar om att kunna öppna upp i slutet av mars men tyvärr gjorde vintern och kylan ett omtag. Vi återkommer när det blir tillåtet att träna på egen hand.