Delvis skjutförbud:

I och med att skjutvallarna på området har börjat att frysa och inte är tillräckligt luckra, har vi tillsammans med Gävleortens Jaktskytteklubb (GJSK) beslutat att inför skjutförbud under vissa tider.

  • GJSK skjuter hagel på lördagar 9-13. Då är det skjutförbud på vår skjutbana.
  • På våra söndagsträningen 9-13, är det tillträdesförbud på de skjutbanor som ligger bakom vår skjutvall (hagel, skeet, 80meters älgbanor samt inskjutningsbanan).
  • När vi skjuter måste vi spärra av vägen direkt till vänster efter parkeringen så att det inte går att åka in till jaktbanorna.
  • Övrig tid gäller “först till kvarn”.