Extra arbetsdag – Ta bort täckduk

Patrik och Lars R. har gjort en kontroll av skjutvallen inför en kommande besiktning av skjutbanan. Det visade sig att sanden i skjutvallen åter har blivit för hårt packad. Kravet är att vallen måste vara porös till minst 50cm djup. Nu finns risken att kulfånget kommer bli underkänt. Peter Lindström har lovat att han kan luckra upp sanden men då måste täckdukarna tas bort från skjutvallen så att han kommer åt med grävmaskinen.
Vi kommer därför planera in en extra arbetsdag nu på lördag för att flytta dukarna temporärt. Jobbet behöver inte ta mer än 1 timme om det kommer ca 10 personer.

När: Lördagen 28 maj, klockan 10:00