Luftskytte i höst

I höst kommer lokalen vi skjuter luftpistol i att repareras, vilket innebär att möjligheterna till aktivitet kommer att vara mycket begränsade. Många av banorna kommer att vara avstängda och det går inte att parkera utanför lokalen.

Som en konsekvens av detta kommer vi inte att kunna ha träningar öppna för alla på samma sätt som vi brukar. Det är beklagligt, men utanför vår kontroll tyvärr. Vi hoppas kunna komma igång med luftskyttet igen när renoveringen är klar, vilket den är beräknad att vara i februari 2019.

/ Styrelsen