Besiktning godkänd

Igår besiktades banan igen, och vi har nu godkänt att skjuta på banan igen förutsatt att vi använder de nya tavelställ vi har byggt. Tavlorna måste alltså monteras på isoleringsskivor för att undvika rikoschetter från tavlorna. Skivorna placeras i de nya tavelställen.

Alternativt får vi placera måltavlor i kulfånget/vid foten av kulfånget. Tavlorna måste dock sitta 50 cm över allt trä och annat som kan orsaka rikoschetter.

Tyvärr kan vi inte använda vridställen, så vissa grenar kommer inte att gå att skjuta tills vi har hittat en lösning på det. Räkna med att veckotävlingar tills vidare byts ut mot precision eller Militär Snabbmatch.

Nya tavelställ

Nu har vi byggt en prototyp för att tillverka nya målställ som ska kunna bli godkända för att kunna skjuta på banan:

Får vi banan godkänd kommer vi även att kunna skjuta fältskjutningar med fasta mål på banan. När vi snickrade dök en del idéer upp om hur vi ska kunna bygga ställ som fungerar tillsammans med tidsstyrningen också. Det är fullt möjligt att lösa, men det kommer att krävas en del jobb.

Den enda nackdelen jag ser med den här konstruktionen är att måltavlorna inte får placeras lägre än 50 cm över träställningen, vilket kommer att begränsa möjligheterna att placera ut flera figurer vid fältskjutningar och IPSC. För banskjutning tror jag att konstruktionen kommer att fungera utmärkt.

Skjutförbud på pistolbanan (25m)

Idag skulle banan besiktas då vi hade åtgärdat de skjutplatser som fick underkänt på besiktningen förra året. I stället för att kunna godkänna skjutplatserna blev det i stället så att hela kulfånget befanns vara för lågt. Alltså skjutförbud på banan tills vidare.

Under helgen kommer vi att städa undan allt som ligger mellan tavelställen och kulfånget, och sedan sätter vi igång att fylla på med mer sand för att kulfånget ska uppfylla kraven. Planen är att vi ska vara klara i tid för SM, men det blir såklart med knappa marginaler.

Inbjudan till årsmöte 2019

Alla medlemmar i Gävle Pistolskytteklubb är varmt välkomna till årsmöte som kommer hållas på Folkets Hus i Gävle onsdagen den 6:e mars klockan 19:00.

Verksamhetsberättelse, balans/resultaträkning + inkomna motioner kommer att anslås på föreningens hemsida (http://www.gavlepistol.se) senast en vecka före årsmötet.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Dagordning till årsmötet finns längre ner samt i PDF filen för inbjudan.


Tid: Onsdagen den 6:e mars 2018 kl 19:00
Plats: Folkets Hus i Gävle (på kartan: https://goo.gl/maps/oez453rs9vs)


Skjutprogram och andra handlingar

Info från styrelsen

Inbjudan-årsmöte 2019

Skjutprogram 2019 PA6


Dagordning för årsmöte

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet
 4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet och att vara rösträknare
 5. Fråga om mötet har kallats på rätt sätt
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Redovisning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Redovisning och behandling av styrelsens årsbokslut (resultat- och balansräkning)
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet
  1. Tävlingsprogram
  2. Nya ständiga medlemmar
  3. Propositioner
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Fastställande av medlemsavgifter för nästa år och förfallodag för årsavgift
 14. Fastställande av startavgifter och övriga avgifter för kommande säsong
 15. Fastställande av kostnadstäckningsbidrag
 16. Val av föreningens ordförande
 17. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av revisor(er) och suppleant(er)
 19. Val av banintendenter
 20. Val av ledamöter i valberedningen
 21. Val av miljöansvarig
 22. Mötets avslutande

Efter mötet förrättas pris- och märkesutdelning för det gångna året