Besiktning godkänd

Igår besiktades banan igen, och vi har nu godkänt att skjuta på banan igen förutsatt att vi använder de nya tavelställ vi har byggt. Tavlorna måste alltså monteras på isoleringsskivor för att undvika rikoschetter från tavlorna. Skivorna placeras i de nya tavelställen.

Alternativt får vi placera måltavlor i kulfånget/vid foten av kulfånget. Tavlorna måste dock sitta 50 cm över allt trä och annat som kan orsaka rikoschetter.

Tyvärr kan vi inte använda vridställen, så vissa grenar kommer inte att gå att skjuta tills vi har hittat en lösning på det. Räkna med att veckotävlingar tills vidare byts ut mot precision eller Militär Snabbmatch.

Nya tavelställ

Nu har vi byggt en prototyp för att tillverka nya målställ som ska kunna bli godkända för att kunna skjuta på banan:

Får vi banan godkänd kommer vi även att kunna skjuta fältskjutningar med fasta mål på banan. När vi snickrade dök en del idéer upp om hur vi ska kunna bygga ställ som fungerar tillsammans med tidsstyrningen också. Det är fullt möjligt att lösa, men det kommer att krävas en del jobb.

Den enda nackdelen jag ser med den här konstruktionen är att måltavlorna inte får placeras lägre än 50 cm över träställningen, vilket kommer att begränsa möjligheterna att placera ut flera figurer vid fältskjutningar och IPSC. För banskjutning tror jag att konstruktionen kommer att fungera utmärkt.

Skjutförbud på pistolbanan (25m)

Idag skulle banan besiktas då vi hade åtgärdat de skjutplatser som fick underkänt på besiktningen förra året. I stället för att kunna godkänna skjutplatserna blev det i stället så att hela kulfånget befanns vara för lågt. Alltså skjutförbud på banan tills vidare.

Under helgen kommer vi att städa undan allt som ligger mellan tavelställen och kulfånget, och sedan sätter vi igång att fylla på med mer sand för att kulfånget ska uppfylla kraven. Planen är att vi ska vara klara i tid för SM, men det blir såklart med knappa marginaler.