SKJUTFÖRBUD PÅ ÄLGSJÖN gäller tills vidare!!!

Tyvärr måste vi med kort varsel ställa in söndagens träning. Anledningen är att skjutvallen p.g.a. de senaste dagarna/veckornas låga temperatur har frusit vilket gör att risken för rikoschetter är stor.

Detta innebär att det är ett generellt skjutförbud på hela anläggningen. Egenträning på andra tider är inte heller tillåten. VI återkommer med närmare besked när det är tillåtet att återuppta skjutningarna.

Om vi inte har möjlighet att träffas inom de närmaste veckorna så önskar styrelsen “God jul och gott nytt år

// Styrelsen