Fält 12: KM .357 + snubb + .44

Tid för anmälan: 9:00 – 9:30.
Första start: 9:30
Startavgift KM: 40 kronor

Anmälan