Nationell helmatch: 3

Tid för anmälan: 18:00 – 18:30
Första start: 18:30

Startavgift: 30 kronor