Ändrade träningstider och upphävt skjutförbud.

I och med övergången till sommartid den 27 mars, kommer vi byta tid för söndagsträningen till klockan 15:00. Under några veckor kommer vi även fortsätta med träning för de morgonpigga klockan 9:00 (gäller endast för de som har eget vapen).

Den begränsning av antal skyttar som infördes p.g.a. Covid-19 är nu borttagen. Det innebär att vi åter kan använda samtliga 40 platser i skjuthallen (istället för 20). Vi kommer tillsvidare behålla kravet att man måste anmäla sig till träningen [anmalan.gavlepistol.se]. De skyttar som har anmält sig kommer att ha förtur att delta, före de som åker till träningen på “vinst och förlust”.

Det generella skjutförbudet som tidigare har gällt är nu upphävt i och med att skjutvallen inte längre är frusen. Det är därför åter tillåtet att träna på valfri tid.