Träning – Milsnabb och Sportpistol snabbskjuting

Lördagen 2 april klockan 11:00, är det genomgång med efterföljande träning på Milsnabb (Militär snabbmatch) och snabbskjutningsmomentet i Sportpistol.

Militär snabbmatch omfattar normalt 12 serier om vardera 5 skott. Skjuttiderna är 10, 8 respektive 6 sekunder. I en helmatch skjuts 4 serier på varje visningstid. Militär snabbmatch kan skjutas med vapengrupp A, B, C och R.

Sportpistol. Tävlingen består av 30 skott mot precisionstavla och 30 skott mot snabbpistoltavla. I snabbmomentet är tiden 3 sekunder per skott.

Om du vill prova på, så finns det möjlighet att låna vapen om du är medlem i GPK.

Anmäl dig här: