Introduktion av nya skyttar – Prova på:

Vi har nu äntligen, efter nästan 2 år med Covid-19 restriktioner, åter börjat med introduktion av nya skyttar. Vi har som målsättning att genomföra “prova på skytte” den första lördagen varje månad med start den 2:a april. Beroende på klubbens egna tränings- eller tävlingsaktiviteter kan dock schemat ändras.

Till följd att det långa Covid uppehållet är det ett stort antal personer i kö och antal platser i skjuthallen är begränsade. Det kommer därför dröja innan alla har fått möjlighet att prova på pistolskytte. Men den som väntar på något gott (eller roligt) väntar aldrig för länge…

Mer information angående introduktion av nybörjare finns på:
http://gavlepistol.se/nyborjare/