Skjutförbud på pistolbanan (25m)

Idag skulle banan besiktas då vi hade åtgärdat de skjutplatser som fick underkänt på besiktningen förra året. I stället för att kunna godkänna skjutplatserna blev det i stället så att hela kulfånget befanns vara för lågt. Alltså skjutförbud på banan tills vidare.

Under helgen kommer vi att städa undan allt som ligger mellan tavelställen och kulfånget, och sedan sätter vi igång att fylla på med mer sand för att kulfånget ska uppfylla kraven. Planen är att vi ska vara klara i tid för SM, men det blir såklart med knappa marginaler.