INSTÄLLD – Gävligfälten

Vi har tyvärr beslutat att ställa in Gävligfälten i år. Vi kommer förhoppningsvis tillbaka nästa år för en jävlig fältskjutning.